Citynvest

„Increasing Capacities in Cities for Innovative Financing in Energy Efficiency“

Цели на проекта:

 • Да преодолее липсата на разбиране от страна на местните власти относно иновативни финансови схеми за устойчиви енергийни проекти, най-вече за обновяване на сградния фонд;
 • Да подпомогне прилагането на иновативни финансови схеми за енергийно-ефективни проекти.
 • Да създаде синергии със съществуващи инициативи като Споразумението на кметовете и да свърже ПДУЕ с иноватвивни финансови модели за енергийна ефективност.

Задачи:

 • да предостави знания за иновативни финансови модели на местни власти от три пилотни региона – Liège (BE), Rhodope (BG) and Murcia (ES);
 • да проведе мащабна кампания за повишаване на капацитета относно финансови инструменти и бизнес модели в 10 фокусни страни;

Дейности:

 • Оценка на съществуващите иновативни финансови модели в Европа;
 • Повишаване на капацитета на местните власти чрез серия от обучения;
 • Сътрудничество с местните власти за стимулиране прилагането на иновативни финансови схеми за енергийно-ефективни проекти;
 • Изработване на уеб-платформа за практическо ръководство и обмяна на знания.

Резултати:

 • Подпомагане включването на политиките за устойчива енергия на всички нива на местно управление;
 • Подпомагане прилагането на инвестиции;
 • Изграждане на капацитет и умения;
 • Създаване на устойчивии работни места

В проекта участват следните партньори:

 • Координатор : Climate Alliance
 • Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
 • GreLiège – Регионална агенция за развитие, Лиеж, Белгия
 • Енергиен център София
 • Info Murcia – Регионална агенция за развитие, Мурсия, Испания
 • REScoop.eu
 • Energinvest
Horizon 2020

Проект CitYnvest е финансиран по Програма Хоризонт 2020 на ЕК

За повече информация: www.CITYnvest.eu

InoFin

„Innovative Financing of Social Housing Refurbishment in Enlarged Europe „ - проект InoFin, 01.01.2006 – 31.12.2008

проекта е съфинансиран по програма

Intelligent Energy

Идеята на проекта е да изработят финансови схеми „по мярка“ за страните участнички и добре балансирана законова и институционална схема които ще инициират мащабна обновяване на социалните жилища в тези страни. В началото ще се започне с обществено финансиран, в последствие ще се разработи и система която да е атрактивна за участието на частни инвеститори и строителни компании.

Участващи страни и партньори по проекта:

Координатор:

 • Centre for Energy technology Brandenburg (CEBra), Германия;

Партньори:

 • Energy Consulting Network (ECNet), Дания;
 • ENVIROS, Чехия;
 • Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), Нидерландия;
 • Енергиен център София (SEC), България;
 • EKODOMA, Латвия
 • Energy Centre Bratislava (ECB), Словакия
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A (NAPE), Полша