Househods

„Обучение по енергийна ефективност за намаляване броя на домакинствата в енергийна бедност„ - проект Енергийни вестители (Energy Ambassadors)

проекта е съфинансиран по програма, договор EIE/08/446/SI2.528576
Intelligent Energy

Да помогнем на домакинствата да подобрят бюджета си

При трудна икономическа ситуация не би трябвало да плащаме за похабена енергия.

С прости действия, които изискват само малко внимание и познания, домакинствата могат значително да си намалят потреблението на енергия.

Прости начини като покриване на съдовете с капак при готвене и размразяване на храната в хладилника вместо в микровълновата печка могат да намалят сметките за ток. Спестените средства могат да покрият други нужди на домакинствата.

Кампанията Енергийни вестители цели да намали енергийната бедност и да помогне на домакинствата да контролират разходите си за енергия, отопление и вода с помощта на специално обучени социални работници. Кампанията цели да намери решения за социално слабите домакинства как да пестят енергия и средства и да подобрят комфорта в жилищата, както и да повишат социалния си статус.

Кампанията ще се проведе в 9 европейски държави.

Кои са те?

Енергийните вестители са хора, желаещи да научат принципите на енергийната ефективност и да разпространяват тези знания сред хора с ниски доходи.

Групата, която ще играе ролята на „енергийни вестители” сред домакинствата, се състои от хора от социалния сектор (общини, социални и здравни служби, социални домове и др.), доставчици на енергия, собственици и наематели на жилища.

На кого ще помогне кампанията?

Кампанията цели да помогне на хората с ниски доходи или затруднени при плащането на сметките за енергия.

Главни цели:

 • Да се бори с енергийната бедност и да внедрява мерки за пестене на енергия в домакинствата;
 • Да информира хората с ниски доходи за възможностите за пестене на енергия и да подобри енергийното им поведение;
 • Да повтори, разшири и разпространи успешни практики, средства и методи за борба с енергийната бедност.

Стратегически цели:

Да включи и работи със социални организации по енергийни въпроси, свързани с проблемите, с които те се сблъскват при работата си като енергийна бедност, здравословни жилища и социална интеграция.

Дейности:

Включването на социални институции се смята за най-добрия начин за достигане до най-голям брой домакинства с ниски доходи. Ние ще помогнем с:

 • Създаване на местен комитет със социалните организации.
 • Обучение на социалните работници за да станат „енергийни вестители”.
 • Работа на „енергийни вестители” на място с нуждаещите се хора.
 • Постоянна връзка между местния партньор и социалните работници.

Участващи страни и партньори по проекта:

 • Prioriterre (MEYTHET, Франция)
 • SWEA (Gloucester, Великобритания)
 • Centre for Renewable Energy Sources and Savings – CRES (Pikermi – Attiki, Гърция)
 • Energikontor Sydost (Växjö, Швеция)
 • Samsø Energy Academy (Samsø, Дания)
 • ECOSERVEIS (Barcelona, Испания)
 • Sofia Energy Centre (Sofia, България)
 • HEMPS (Harghita, Румъния)
 • Ecuba (Bologna, Италия)
Serenade

Крайната цел на проект SErENADE е да се повиши рационалната употреба на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници чрез повишаване и разширяване на обхвата, мащаба и качеството на енергийните съвети, така че те да са мотивиращи и да водят до конкретни действия. Това ще бъде постигнато чрез:

 • Оценка на съществуващите енергийни съвети към домакинствата, малките и средни предприятия и местните власти в ЕС, и къде, как и защо липсват такива;
 • Създаване на ноу – хау за по голяма достъпност на съветите чрез уебсайт с пакет от онлайн енергийни съвети, създаване на база за тематична мрежа за енергийни съвети и форум за обмяна на знания, опит и виждания между професионалистите както и между новите доставчици;

Партньори проекта са:

 • Severn Wye Energy Agency, UK
 • Associazione Rete du Punti Energia, Italy
 • Energie-Environnement 74, France
 • O.O.Energiesparverband, Austria
 • Energirad Vast, Sweden
 • BCEI ZRMK, Slovenia
 • Енергиен център София
 • Comite de Liaison Energies Renouvelables, France
Share

SHARE – „Дейност в социалните жилища за намаляване на енерго-потреблението“

проекта е съфинансиран по програма, договор EIE/05/170/SI2.419620
Intelligent Energy

Проект SHARE, се изпълнява в осем области на Европа в периода 2006 – юни 2008 г. и цели даването на прагматични съвети на обитателите на жилища за намаляване на консумацията им на енергия. В резултат на разработените информационни материали и проведените обучения и дадени съвети на обитатели стана ясно, че във всички осем страни има огромен потенциал от пестене на енергия в домовете при следване на прости правила.

Целите на проекта са:

 • Повишаване образоваността на експертите от жилищния сектор за социалните, екологичните и икономическите ползи от енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.
 • Повишаване устойчивото потребление на енергия при обновяване и текуща поддръжка на сградите.
 • Максимално оползотворяване на наличните финансови и технически ресурси за внедряване на мерки за енергийна ефективност.
 • Популяризиране на добрите примери в жилищата, посочвайки какви са техническите и финансовите възможности и какви са практическите ползи.
 • Спомагане за обмяна на опит и знания между страните от ЕС.

По проекта бяха създадени форуми за дискутиране проблемите на енергийното потребление в жилищата; бяха проведени курсове за обучение на обитатели за пестене на енергия и кампания за популяризиране на ефективни мерки и технически решения.

Основните изводи от проекта са, че в България има голям потенциал от пестене на енергия ако се оптимизира поведението на потребителите без сериозни инвестиции. Проблем е липсата на достатъчно мащабни информационни кампании и липсата на организация на обитателите в асоциации, които да поемат тази функция.

Координатор по проекта е:

Енергийна агенция Северн Уай, Англия.

Партньори са:

 • Енергиен център – София
 • Енергийна агенция Типерари, Ирландия
 • Енергийна агенция за Югоизточна Швеция
 • Енергийна агенция Б&С.У., Германия
 • Инженерно-строителен институт на Любляна, Словения
 • Енергийна агенция Енерджи Енвриронмент 74, Франция
 • Регионална енергийна агенция Сихтазутус, Естония.
Perch

Производвство на електроенергия от ВЕИ и ко-генерация за малки предприятия и домакинства

проекта е съфинансиран по програма, договор EIE/06/107/SI2.446527
Intelligent Energy

Проектът се насочва към проблемите на свързването на малките производители на електроенергия от ВЕИ и ко-генерация към мрежата, включително договореностите, тарифите, измерването, стандартите за качество и безопасност, които трябва да се разрешат между собственика, електрическата компания и властите преди малката инсталация да бъде свързана към мрежата.
Така целта на този проект е двойна: да предостави на бъдещите собственици на такива системи (собственици на индивидуални жилища, ферми или малък бизнес) подходящата информация и подпомагаща рамка за да могат да осъществят потенциални инсталации и също така да предостави на регулаторите, инженерите и други експерти в областта най-новата информация за ситуацията в Европейския съюз и страните кандидатки, като им предостави възможност да обменят опит и да проучат бъдещи стратегии.
С цел да отговорят на тези проблеми, партньорите по проекта предвиждат редица дейности, включително пълна интернет база данни, ръководства за присъединяване, обучения, събития на Европейско ниво и дейности за разпространение на информацията.

Партньори:

 • CRES (Centre for Renewable Energy Sources) – координатор, Гърция
 • SEC (Енергиен център София), България
 • CITYPLAN spol. s.r.o., Чехия
 • Berliner EnergieagenturGmbH, Германия
 • Instituto de Soldadura e Qualidade, Португалия

Други проекти, свързани с енергийна ефективност в домакинстава, са

Проект ISEES: Подобряване на социалния диалог за енергийна ефективност в социални жилища, за повече информация: енергийна ефективност в сгради

„ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ЖИЛИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ EnERLIn, за повече информация: енергийна ефектновст в сгради