Кръгла маса на тема „Подходи и начини за борба с енергийната бедност“

На 04 юли 2024 от 11:00 часа, Енергиен център София организира кръгла маса на тема „Борба с енергийната бедност“, на която ще бъдат представени различни подходи и начини за справяне с проблема, прилагани от местни власти и други заинтересовани организации. Кръглата маса се провежда в рамките на съвместна среща на енергийни агенции и центрове с…