Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Обучение по ENNEREG и Buy Smart

На 11 април 2013г., четвъртък, Енергиен център София организира съвместно с община Силистра обучение на тема:

 

Устойчиво енергийно планиране в общини. Зелени обществени поръчки

 
 

        Начало 9:00 часа.

 

      Мероприятието се провежда по проекти ENNEREG и Buy Smart+ и цели повишаване осведомеността на общинските инспектори по въпросите на устойчивото енергийно планиране и обществените поръчки.

 

 В програмата:

 

Местно устойчиво енергийно планиране

 

Изработване на общински План за действие за устойчива енергия

 

Прилагане на общински План за действие за устойчива енергия

 

Зелените поръчки - инструмент за повишаване на енергийната ефективност

 

Зелени поръчки за строителство и обновяване

 

Зелени поръчки на транспортни средства

 

Дискусия