Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Слънчева енергия

  • Слънчеви колектори;
  • Фотоволтаични системи.

 

 

 

 

Проекти:

 
 

- Проект  Trans-solarОбмяна на опит в развитието на слънчевите топлинни продукти

 
 

 

 

 

-  Проект  EAST-GSR  -    Слънчеви топлинни приложения в Източна Европа  с гарантирани резултати

 
 

 

 

 


 - Проект SOLMED II – Разширяване използването на Европейски слънчеви топлинни технологии в Средиземноморските страни следвайки успешния модел на Гърция

 

 

 

 

Български Solar Thermal Доклад пазарна оценка
 

Български Solar Thermal План за развитие на пазара
 

  - Информационен пакет за разпространение на  европейските мащабни слънчеви технологии  в хотелиерския сектор.
 

  - Слънчеви топлинни технологии за приложение в областта на туризма, 2001г.
 

  - Насърчаване на слънчеви топлинни приложения в сгради. Наръчник за слънчева енергия в сгради, 1999г.
 

  - Монтаж на ефективна слънчева колекторна система за топла вода в "Ален Мак" Детска градина във Велико Търново, 1998г.

 

  - Проучване на пазара на слънчеви топлинни инсталации за хотели и ваканционни съоръжения в България (THERMIE Code SE 21), 1995г.