Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект SmartEnCityЕнергиен център София и Община Асеновград участват в проект SmartEnCity, финансиран по инициативата „Умни градове и общини” (Smart Cities and Communities), част от Програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Община Асеновград е град-последовател, като по този начин се нарежда сред първите три града в България (наред със София и Бургас) и сред 57-те града от цяла Европа, които участват и работят в сътрудничество в рамките на тази инициатива. Целта на проекта е да подпомага превръщането на общините в устойчиви, умни, ангажирани и ресурсно-ефективни територии. Това ще бъде постигнато чрез интегрирано планирне и прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в основните сектори на потребление в малки и средни европейски градове в комбинация с прилагане на възобновяема енергия и демонстриране на ползите от нея. Партньор и консултант на Община Асеновград при изпълнението на проекта е Енергиен Център София.

Проектът SmartEnCity е с продължителност 66 месеца (февруари 2016 – юли 2021) и се изпълнява от консорциум от 35 партньора от 6 страни (България, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия). В рамките на проекта се предвижда планиране и прилагане на адаптиран системен подход в три пилотни демонстрационни града: Витория-Гастеис (Испания), Тарту (Естония) и Сондерборг (Дания), който да бъде репликиран в два града-последователи: Лече (Италия) и Асеновград (България.

Включването на малки и средни градове от Европа е резултат от основната идея на инициативата, че всеки град, независимо от размера си, може да прилага политики на устойчиво развитие.

В рамките на проекта е създадена мрежа от градове SmartEnCity Network, към която могат да се присъединят всички заинтересовани общински власти, а също и специалисти по градско планиране и други експерти, и да участват в обмена на информация и решения по устойчиво градско развитие.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта:   www.smartencity.eu