Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Кръгла маса "Купувай Зелено"

На 27 септември 2012г. се проведе кръгла маса на тема „Купувай Зелено” в рамките на „Дни на зелената енергия”.

Целта на кръглата маса е да запознае участниците с ползите от зелените покупки и да поощри прилагането на критериите за зелени поръчки при търгове за стоки и услуги.

В рамките на мероприятието беше представен проекта „Buy Smart+”, прилагането на критериите за зелени покупки в Европа, текущите програми в тази насока в България, добрите практики в европейските страни, възможности за включване в дейностите на проекта „Buy Smart+” и ползи от участието в пилотните проекти.

 

Целта на кръглата маса е да запознае участниците с ползите от зелените покупки и да поощри прилагането на критериите за зелени поръчки при търгове за стоки и услуги.

В рамките на мероприятието беше представен проекта „Buy Smart+”, прилагането на критериите за зелени покупки в Европа, текущите програми в тази насока в България, добрите практики в европейските страни, възможности за включване в дейностите на проекта „Buy Smart+” и ползи от участието в пилотните проекти.

 

 

 

Може да свалите презентациите от:

 D3_4_BuySmart+_workshop_BG_Presentation1_SEC.pdf

D3_4_BuySmart+_workshop_BG_Presentation2_ZMRK.pdf

D3_4_BuySmart+_workshop_BG_Presentation3_SEC.pdf

D3_4_BuySmart+_workshop_BG_Presentation4_ZMRK.pdf

D3_4_BuySmart+_workshop_BG_Presentation5_ZMRK.pdf

D3_4_BuySmart+_workshop_BG_presentation6_SEC.pdf

D3_4_BuySmart+_workshop_BG_Presentation7_ZMRK.pdf