Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект PVTRIN

 

 

 

 

 

 

       Проектът е насочен към нуждите на динамично развиващите се индустрия и пазар на фотоволтаици, като разработва схеми за обучение и сертификация на техници, работещи в областта на PV инсталациите.

 

 

 

       Очакваните резултати са:

 

- акредитирани курсове;

 

- практически материали и помагала за инсталаторите и преподвателите и уеб-страница за достъп до техническа информация;

 

- пилотен курс на обучение, сертифицирани инсталатори - квалифицирана работна ръка.

 

 

 

       В дългосрочен план проектът PVTRIN  ще:

 

- допринесе за разразстването на пазара на фотоволтаици, ще повиши доверието на инвеститорите в PV инсталациите;

 

- насърчи голям брой инсталатори да повишат квалификацията си;

 

- осигури помощен инструмент за изпълнение на задълженията за признати сертификати за инсталатори на фотоволтаици ;

 

- подкрепи страните от ЕС да достигнат целите от 20% енергия от възобновяеми източници до 2020г.

 

 Уебсайт на PVTRIN