Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект EI-Education (ИЕ-обучение)

 

 

ИНТЕЛИГЕНТНО ЕНЕРГИЙНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

Защо ИЕ-обучение?

Европейските страни са изправени пред проблема с обновяването на съществуващия жилищен фонд. Това обновяване трябва да се извърши съгласно повишените изисквания за енергийна ефективност, което означава намаляване на потреблението на енергия с 30% и посрещане очакванията на собствениците за повишен комфорт и по-малко разходи за енергия и поддръжка на жилищата им. Собствениците на жилища и жилищните асоциации трябва да решат тези проблеми, за да запазят пазарната стойност на имотите си...
Целта на проекта ИЕ-обучение е да предостави на собствениците на жилища и на жилищните асоциации програма за обучение, която да ги мотивира да извършат енергийно обновяване на сградите.
Програмата ИЕ-обучение се базира на примери за най-добра практика в Европа, които фокусират върху практически решения. Тези примери показват как може при саниране да се достигне 30% намаляване на разходите за енергия и повишаване на комфорта в жилищата.

 

Платформата ИЕ-обучение

Платформата може да се види на интернет страницата на проекта: http://ei-education.aarch.dk. Тя дава информация, възможност за дистанционно обучение и препратки към допълнителни материали. В платформата ще намерите също така база данни за успешни реализации по раздели “технологии и околна среда”, “политика и стратегия” и “организация и финансиране”.


Ръководство

Ръководството за ИЕ-обучение въвежда в стратегическите, организационните и практическите аспекти на енергийното обновяване на жилищните сгради.

 

Ръководството включва следните глави:
• Състояние на жилищния фонд в страните участнички в проекта
• Кога да се обновява
• Как да се обновява
• Контролни списъци и програми
• Най-добри примери от практиката
• Препоръки за преодоляване на пречките и поощрителни програми и политики
• Литература и интернет страници

 

Възползвайте се от програмата за ИЕ-обучение!

Програмата ИЕ-обучение е създадена за да Ви помогне да намерите най-добрите решения за обновяване на жилищни сгради. В нея вие ще намерите полезна информация как да планирате, организирате и осъществите Вашия проект. Ще намерите също така предложения за технически и финансови решения.
Програмата ИЕ-обучение е създадена за Вас!
Възползвайте се от базата данни в наръчника и примерите за най-добра практика! Посетете ни на:

http://ei-education.aarch.dk

 Ръководство 1 част

Ръководство 2 част

Ръководство 3 част

Ръководство 4 част