Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Други възобновяеми енергийни източници

 - Потенциал на малки ВЕЦ в България;

 

 - Потенциал на ветровата енергия;

 

 - Прилагане на малки вятърни турбини;

 

 - Приложение на ВЕИ в отдалечени и планински райони.

 

 

 

Проекти:

 

 

 

-   Проект  SHERPA   -    Стратегия за поощряване на възобновяеми енергийни източници - планински хижи и тяхното рационално използване по света, от Алпите до  Алпите

 

 

-   Проект   PERCH   -     Производство на електроенергия с ВЕИ и когенерация за собственици на жилища

http://sec.bg/bg/pages/perch.php

 

 

-   Потенциал на малки водни технологии в България (THERMIE код HY 16), 1993/94г.