Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Общински инициативи

- Обучение на енергийни експерти;

 

- Създаване на регионални мрежи;

 

- Общински проекти за енергийна ефективност и ВЕИ.

 

 

 

Проекти:

 

 -   SmartEnCity – Устойчиво градско развитие в Асеновград

 - ENEFMUN – Обучение на експерти на местните власти за идентифициране, развитие и изпълнение на проекти за енергийна ефективност в общините

Ръководство - Енергийна ефективност в общини
Ръководство - Интегрирано ресурсно планиране в общини

 

 

 

 - Енергиен Център София, в рамките на проекта Балкан ОПЕТ, разпространяваше информация до общините, засягаща енергийни въпроси, включително мерки за енергийна ефективност и примери от най-добри практики, обмен на знания с подобни структури от ЕС. Мрежата се обновява редовно и се получава обратна информация, както и молби за повече информация от получателите на бюлетините/е-мейлите.
Интегрирано ресурсно планиране в общини

 

 

 

 - Центърът участва в инициативи свързани със създаването на Регионална Мрежа за Енергийна Ефективност. Инициативата e по 5-годишна Програма на Гръцкото правителство за Подпомагане на Развитието и е насочена към подпомагане намаляването на енергийните разходи на регионално и общинско ниво и към засилване на сътрудничеството между регионалните и общински власти на България и Гърция в областта на енергийната ефективност. Създадени са три енергийни офиси в общините Радомир, Смолян и Варна.