Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Събития

 

 

 

11 декември 2015г.

Обявен е конкурс за наградата "Зелена обществена поръчка на България" по проект Green ProcA

 

Виж повече

 

 

 

 3. декември 2015г.

Oбучение в община Габрово по Green ProcA

 

На 2 декември 2015 се проведе обучение  в община Габрово, организирано със съдействието на общината и Еко-Енергия. Тема: зелените обществени поръчки (ЗеОП) при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините (ПДУЕ). Присъстваха 21 експерти от 8 общини.[…] повече

 

 

3. октомври 2015г.

Представяне на проекта Green ProcA на Национална конференция на АБЕА 

 

  На 2 октомври 2015 в Пловдив беше представен проекта Green ProcA на X Национална конференция на АБЕА. Презентацията беше фокусирана върху ролята на зелените обществени поръчки (ЗеОП) при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините (ПДУЕ).[…] повече

  

 

 

12 юни 2015г.

Проектът Green ProcA на "Годишна среща на местните власти от югоизточна Европа", 17 май 2015г.

На 17 май 2015 г. проекта Green ProcA  беше представен на участниците на “Годишната среща на местните власти от югоизточна Европа”. Презентацията беше фокусирана върху ролята на зелените обществени поръчки (ЗеОП) при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините (ПДУЕ).

Презентацията може да свалите  тук Green_ProcA_presentation_17_May 2015_final

 

 

 

2 април 2015г.

Община Брацигово се присъедини към инициативата "Съглашение на кметовете" по проект "50 000 and 1 SEAPs"

Общински съвет-Брацигово взе единодушно решение за присъединяване на общината към Съглашението на кметовете. Това стана на 29.01.2015 година там по време на редовна сесия на местния парламент.

Община Брацигово се намира в област Пазарджик и попада в Западнородопската област на Осоговско-Родопската зона. Общината заема площ от 221 кв. км и наброява население от 9648 души. Граничи с общините Кричим, Пещера и Батак. Община Брацигово е приела общински план за развитие до 2020г., актуализиран план за енергийна ефективност и програма за възобновяеми енергийни източници.

В рамките на проекта “50 000 and 1 SEAPs” община Брацигово разработва план за действие за устойчиво енергийно развитие, който да бъде внесен за одобрение от Съглашението на кметовете.

Цел на проекта е създаването на съгласуван подход за интегриране на системи за управление на енергията, съгласно изискванията на ISO 50 0001, с Плановете за действие за устойчива енергия (ПДУЕ). Проектът има за цел и институционализиране на устойчиви енергийни политики, и гарантиране ефективното прилагане на ПДУЕ по време и след приключване на проектните дейности.

Проект “50 000 and 1 SEAPs” се изпълнява от асоциации на общини и консултантски енергийни компании от Италия, България, Гърция, Полша, Латвия, Румъния, Испания, Франция и Германия и е съфинансиран от програмата Интелигентна енергия-Европа на Европейския Съюз. Партньори за България по проекта са Асоциацията на родопските общини и Европейски център за качество.

За повече информация, посетете сайта: www.50 0001seaps.eu

D6.3_Green ProcA_Newsletter I_BG_SEC

D6.3_Green ProcA_Newsletter 2_BG_SEC

 

 

<     Обучение по  ENNEREG & Buy Smart+, 11 април 2013г.

 

Годишна среща на енергийните агенции и центрове в България, Хисар на 17 и 18 февруари 2013г. 

 

Обучение на тема "Мерки за енергийна ефективност в сгради" в Силистра на 8 декември 2012г.

 

 Кръгла маса "Купувай Зелено" на 27.09.2012г.