Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект ЕНЕРГИЙНИ ВЕСТИТЕЛИ

Кампания за борба срещу енергийната бедност  и за повишаване осведомеността за енергийната ефективност и икономията на енергия.

 

 Проект Енергийни вестители има за цел да популяризира прости мерки за енергийна ефективност в бита.

 

http://www.energyambassadors.eu/