Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Енергийна ефективност на сгради

  - Енергийни одити и проучвания;

  - Социални жилища;

  - Оценка на жизнения цикъл на сгради;

  - Иновационни концепции и технологии за обновяване на сградния фонд;

  - Пазарни проучвания за строителни материали;

  - Финансови схеми за внедряване на енерго-спестяващи мерки;

  - Поведение на обитателите и енергийната консумация;

  - Устойчиво строителство;

  - Потенциал за пестене на енергия;

  - Енергийно-ефективно охлаждане

 

 < Запознайте се с проектите ни

 

Енергиен център София работи по проблемите на енергийната ефективност на сгради от 1992г. (проект Енергиен контрол и технологична оценка на Български сгради - програма THERMIE, 1992-1993г.). Центърът е работил и по проблемите на енергийно-ефективното осветление (проект ОPЕТ 1994г.) и енергийната ефективност в хотели (програма THERMIE, 1996г.)

 

Други проекти:

 

Проект LoRe-LCA   (Low Resource consumption buildings and constructions by use of LCA design and decision making)

Сгради и съоръжения с ниско потребление на ресурси  чрез използване на LCA (Оценка на жизнения цикъл) за дизайн и вземане на решения.

 

 

Проект PeBBu - "Performance based building"

Сгаради на база ефективност

 

 

Проект Balkan OPET

 Мрежа за енергийна информация на общинско ниво в България, Румъния и Гърция