Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Eco-Building Club

Международен клуб "Еко-Билдинг" за разпространяване на съвременни устойчиви европейски енергийни технологии в Европа и Китай

 


 

Ecobuilding-Club

 

се реализира със съдействито на