Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Coolregion

 

src=

Проект Сооlregion популяризира енергийно ефективни решения на база ВЕИ както за пасивно, така и за активно охлаждане на сгради. Проектът предвижда проучване състоянието на пазара за охладителни системи и климатици в 8 страни с умерени климатични условия, между които и България, създаване на европейска мрежа от експерти за обмяна на опит, а също и представяне на успешни проекти и решения за енергийно ефективно охлаждане на различни видове сгради от страни като Германия, Холандия и Австрия.

 

Проект Coolregion е съфинансиран по Програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия.