Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Годишна среща в Хисар

Годишна среща на енергийните агенции и центрове в България, Хисар на 17 и 18 февруари2013г.

В рамките на годишната среща на 17 и 18 февруари2013г. в Хисар се проведе обучение на теми:

  • "Зелените поръчки - инструмент за повишаване на енергийната ефективност",
  • "Зелено офис оборудване",
  • "Избор на зелено осветление",
  • "Зелени поръчки на транспортни средства" и
  • "Зелени поръчки на сгради и строителни елементи".

Присъстваха 21 души.

.P1010587Hisar