Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Пелети за Европа

Насърчаване и помощ за производство и употреба на пречистена биомаса - дървени пелети - в много страни на ЕС, включително България

 

http://www.pelletcentre.info/cms/site.aspx?p=878